Παρασκευή, Ιουνίου 8


  Τα Συντάγματα

Έθνος είναι ο λαός. Τα συμφέροντα είναι αντι-έθνος. 
Ο λαός έχει πατρίδα. Τα συμφέροντα δεν έχουν. 
Οι λεγόμενες Εθνικές Συνελεύσεις (του γύρου '21) ήσαν Συνάξεις Συμφερόντων. Ουδέ ίχνος λαού δεν υπήρξε μες σ' αυτές. Το σύνολο σχεδόν* των συγκροτησάντων αυτές, ήσαν τσιφλικάδες, κοντζαμπάσηδες, χοντρονοικοκυραίοι κι εφοπλιστές -δηλαδή τα συμφέροντα συνασπισμένα. 
Υπήρχαν ανάμεσα και τινες μεγαλοοπλαρχηγοί. Αλλά και αυτοί, εκτός δυό ή τριών (ως λ.χ. ο Κολοκοτρώνης) δοξασμένοι, αλλά και πλούσιοι ή πλουτίσαντες, συνταυτίστηκαν με τα "κατεστημένικα" συμφέροντα, των άλλων εν "εθνοσυνελευσία" συναδέλφων τους.
Σχεδόν όλοι αυτοί, θάσαν (αν μη κ.τ.λ.π) ότι λέμε σήμερα "δοσίλογοι". Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όργανα συνεργάτες και συνεταίροι των Τούρκων, οι παμπλείστοι δε, υπό την αυτοδιοικηικήν ιδιότητα του Προεστού, του Προκρίτου ή του Γέροντα, στυγεροί εκτελεστές (και υπερακοντιστές...) των διαταγών, των θελημάτων, ακόμα και των "υποκαρδιότητων" των Τούρκων. 
Από αυτούς ούτε ένας, ήταν αγωνιστής !

Όξω απ' αυτές τις Συνάξεις (μαθές τις... εθνοσυνελεύσεις!) ήταν ο λαός. 
Σχεδόν όλες τις φορές, τις περικύκλωνε με κραυγές θανάτου και κατάρες. 
Στη θέα των, των ανθρώπων αυτών, των τώρα και σφετεριστών της εξουσίας, συναγμένων στο πως -τους- να (στη νέα κατάσταση) κάμουν τα συμφέροντά τους νόμους κι άρθρα (βλέπεις οι "γραμμάτιζούμενοι" δεν έλειπαν). 
_____________________________________________________________________________


Σημείωση:
* Το "σχεδόν", μόνο διότι ανάμεσα σ' αυτούς, πάντοτε υπήρξαν πεντεξεφτά (όχι περισσότεροι) ιδίως στρατιωτικοί (πριν, ή στον αγώνα αναδειχθέντες) αυθεντικοί πατριώτες, πλην αγράμματοι, μην τίποτα από... Συνταγματοσυνταξίαν εννούντες. Αυτήν την "συνταγματο-συνταξία" τη σκαρώναν οι επαΐοντες όπως θα δούμε σε άλλη υποσημείωση...


  Ουτοπία 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου